Bli med på Oktoberfest på Spåtind Sport Hotel 5. oktober. Her blir det mat og morsom oktoberfeststemning. Det serveres Schnitzel. Bordbestilling gjøres på e-post: post@spatind.no eller telefon61 11 95 06.