Om Land Utvikling

Synnfjell.no drives av Land Utvikling, som er et andelslag som skal ivareta og fremme næringslivets interesser i Nordre Land kommune.

Les mer på landutvikling.no

Land Utvikling skal «få ting til å skje»

 • Være pådriver og tilrettelegger for næringslivet
 • Gjøre området til et godt sted å bo, jobbe og besøke
 • Markedsføring, destinasjonsutvikling og synlighet
 • Land Utvikling skal være et destinasjons- og næringsselskap

Nettverksbygging

 • Pådriver for prosjekter, samarbeid og innovasjon
 • Bidra til økt næringsutvikling
 • Fremme samarbeid mellom Landsbyen Næringshage, Nordre Land kommune og næringslivet
 • Utvikle Land som destinasjon og handelsted
 • Fokus på camping- og hytteturister
 • Markedsføring med fokus på Synnfjell og Landsbyen Dokka
 • Jobbe i tråd med egne vedtekter samt overordnet planer i kommunen

Samvirkeselskap

Land Utvikling er organisert som et samvirkeselskap (SA) med forretningssted i Nordre Land kommune. Selskapet ble stiftet 24. mai 2018. Selskapet består av 7 styrerepresentanter + 2 vararepresentanter.

Land Utvikling SA har organisasjonsnummer 821 152 062.

Vi har kontorer i Landsbyen Næringshage.

E-post: post@landutvikling.no
Besøksadresse: Jevnakervegen 3 2870 Dokka
Postadresse: Pb. 116 2882 Dokka